•   Prihlásiť / Vytvoriť účet
Pokyny Podpora

Pozor - nie ste prihlásení!

Tlačivo môžete vyplniť, ale vytvoriť alebo odoslať ho na email je možné až po prihlásení. Ak ešte nemáte prihlasovací účet môžete si ho vytvoriť alebo sa prihláste cez sociálnu sieť, ak ste už registrovaný užívateľ. (?) Prihlásenie cez sociálnu sieť bude fungovať len ak pre prihlásenie na portáli ipdf.sk používate rovnaký email, akým sa registrujete v sociálnej sieti.

Prihlásenie

Vykonávam príkaz..
Stlačte F5 pre obnovenie stránky,
ak vidíte túto správu príliš dlho.
Pozor - platnosť spojenia uplynie za 1800 s. Kvôli bezpečnosti budete automaticky odhlásení. Pre predĺženie kliknite na Predĺžiť
Dobu platnosti spojenia môžete tiež upraviť v nastaveniach účtu.
Súvisiace tlačivá sú Revízna správa, Reklamačný protokol, Odovzdávací protokol, Objednávka tovaru alebo Dodací list.

Servisný protokol


Odosielateľ / FROM:
Dodávateľ /
Supplier:
Mobil / Mobile phone:
E-mail:
Adresát / ATTN:
Objednávateľ / Customer:
Mobil / Mobile phone:
E-mail:

Naša zn. / Our ref. Vaša zn. / Your ref. Vytvoril / Created by Č. zmluvy / Contract Nr. Č. obj. / Order Nr.

: Výrobné číslo / Serial Nr.:

Popis závady / Failure description:

Popis servisného zásahu / Service work description:

Spotrebovaný materiál / Consumed materials Spolu / Total (€)
Popis / Description Jedn. cena
Unit price
MJ
Unit
Množstvo
Qty
Zľava %
Discount
Spolu
Total

Servisné práce / Service works Spolu / Total (€)
Popis / Description Jedn. cena
Unit price
MJ
Unit
Množstvo
Qty
Zľava %
Discount
Spolu
Total


V , dňa

Náklady na opravu spolu bez DPH
Total service costs w/o VAT (EUR)
DPH celkom / VAT total -  
Suma celkom / Total due (EUR)  

Podpis 3 : 1

Podpis 3 : 1


____________________________________
Práce odovzdal / Works handed over by
Meno, podpis / Name, signature

___________________________________
Práce prevzal / Works taken over by
Meno, podpis / Name, signature

Poznámky / Notes:
Systémové správy